SLOOPWERKEN

Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda heeft de afgelopen jaren in de sloopbranche, mede vanwege de steeds strengere wetten en regelgeving, een kenmerkende professionalisering ondergaan.

De essentie van het slopen is verschoven, van domweg platgooien en opruimen, naar een milieu vriendelijk proces waar het sorteren van afkomende materialen reeds bij de bron geschiedt. Er word in veel gevallen ook gesproken van het selectief slopen danwel demonteren van een object. Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda streeft bij zijn sloopwerken naar een niet recyclebare fractie van minder dan 5% van het totaal af te voeren materiaal.

Kennis, inzicht, vakkundig opgeleid personeel en geavanceerd materieel, aanwezig binnen ons bedrijf, zorgen dat elke opdracht van kleine renovatie werken tot grote totale slopen snel, efficiënt en milieu verantwoord uitgevoerd worden.

Steeds wordt er geïnvesteerd in de nieuwste machines en materieel. Ook de werkmethoden worden keer op keer verfijnd.

Tot onze vast opdrachtgevers behoren onder meer:
• Overheidsinstellingen ( o.a. Rijkswaterstaat en provincies )
• Gemeentes
• Woningbouwverenigingen
• Industrieën
• Verzekeringsmaatschappijen
• Architecten
• Projectontwikkelaars
• Aannemers