Risico dragend circulair slopen

Wij werken veilig, circulair en dus duurzaam;

Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. demonteert gebruikte bouwmaterialen risicodragend uit zijn projecten. Dit houdt in dat als besloten word om materialen te demonteren zij vervolgens ook circulair en duurzaam moeten worden hergebruikt. De manuren en kosten zijn immers reeds gemaakt dus het verhandelen van de gedemonteerde sloopmaterialen moet simpelweg lukken. We leven immers in een euro (€ ) gedreven maatschappij. Wij pogen in 1e instantie om dit te doen “on-site” direct vanaf onze projecten. Lukt dit niet dan gaan de gebruikte sloopmaterialen naar onze GSM handel.

Circulair is goedkoper!!

U als opdrachtgever kunt de financiële vruchten plukken van onze methode want die is goedkoper en vaak sneller. Aan de hand van de stoffen en materialen inventarisatie ontvangt men een korting op de aanneemsom. De geschikte materialen voor hergebruik worden vervolgens vakkundig gedemonteerd en aangeboden op de particuliere en zakelijke markt via www.gebruiktesloopmaterialen.nl (GSM).

Met een hergebruik percentage van meer dan 98%, per project, dragen wij constructief bij aan CO2 besparing en CO2 reductie. Soms lukt dit niet altijd met een korte doorlooptijd . ( snelle handel ) Maar met een beetje geduld, inventiviteit en duurzaamheidsbesef is voor alles een herbestemming te vinden.

Risico dragend circulair slopen begint bij ons niet met domweg hakken, breken of platgooien, maar met een gedegen projectvoorbereiding en overleg met onze opdrachtgevers en betrokken instanties. Op basis van een grondige stoffenanalyse en materialenscan van de situatie ter plaatse stellen we een gedetailleerd plan van aanpak op, waarbij we uiteraard rekening houden met de wensen van onze opdrachtgevers en de wettelijke eisen. Ook maken we al vooraf een inventarisatie van de te verwachten afvalstromen, zodat we vrijkomende materialen optimaal kunnen hergebruiken.

Bij Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v.is circulair en duurzaam slopen goedkoper dan traditioneel slopen! Wij streven naar maximaal hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen. Oftewel: materialen worden hergebruikt waarvoor ze in eerste instantie zijn gemaakt. We streven naar een maximaal percentage producthergebruik. Een kozijn blijft een kozijn, een deur blijft een deur of een balk blijft een balk. We behandelen onze materialen alsof het nieuwe grondstoffen zijn. Hiervoor gebruiken wij dagelijks de drie hergebruik criteria; Upcycle, Recycle en Downcycle. Lukt producthergebruik niet dan zal dit resulteren in materiaal hergebruik. Een kapotte houten balk of deur zal via de afvalstroom B-hout worden gerecycled door b.v. de spaanplaat industrie.