Circulaire-demontage en circulair slopen resulteert in het delven en of terugwinnen van grondstoffen!!

We gaan van lineair werken/slopen naar circulair werken/slopen is een veel gehoorde term/kreet die de laatste jaren vaak word verkondigd door de meer traditionele slopers die voornamelijk recycle gericht slopen.

Nieuwe termen als urban mining, materialen oogsten, materialenmakelaar, oogstkaarten, gebouweninventarisatie, bouwstofinventarisaties, gebouwen demontage etc. kenmerken de nieuwe manier van kijken in de slopersbranche.

Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. werkt eigenlijk al decennia lang op een wijze die overeenkomt met de huidige circulaire sloopmethodes. We moeten zuinig zijn op de natuurlijke en primaire grondstoffen die voorradig zijn op onze aarde. Wij hebben ruime ervaring in het circulair uitvoeren van onze projecten waarbij wij “zuinig” zijn op alles  wat her te gebruiken is.

Risicodragend en circulair slopen op ieder project. Dat zijn onze uitgangspunten bij offreren voor onze opdrachtgevers. Dit resulteert in goedkoper en milieu bewuster slopen dan traditioneel slopen! Wij streven naar maximaal hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen en afkomende sloopmaterialen. Oftewel: materialen worden hergebruikt waarvoor ze in eerste instantie zijn gemaakt. Een kozijn als kozijn, een deur als een deur, een balk als een balk etc. Wij behandelen onze materialen alsof het nieuwe grondstoffen zijn.

Hiervoor maken wij o.a. gebruik van het gedachtengoed van Dhr Lansink;  “de ladder van Lansink”.

Wij zien een gebouw of project als een grondstoffenbank. Wij maken werk van een grondige en gedegen voordemontage, scheiden en sorteren uiterst zorgvuldig zodat er weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. De ladder van Lansink dus!! Deze ladder werkt volgens een zogenaamde afvalhiërarchie. Deze rangorde van afvalverwerking onderscheidt 3 categorieën van omgaan met afval. 1; Preventie en hoogwaardig hergebruik hebben de hoogste prioriteit. 2; Recyclen en hoogwaardige energie terugwinning. De minste voorkeur heeft trede 3; het verbranden of zelfs storten van afval. Bij vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. komt trede 3 van de “ladder van Lansink” alleen voor de bij het storten van asbesthoudende materialen. Dit resulteert in hergebruik percentages van meer dan 99.3% per project!!!

Circulair slopen is goedkoper als traditioneel/recyclegericht slopen!!!

Voor Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. een gedachtengoed en werkwijze die wij sinds jaar en dag laten terug komen in onze benadering van projecten. Dit bereiken wij door gebruikte sloopmaterialen her te laten gebruiken in projecten van derden en/of door deze te verhandelen aan handelaren, particulieren en bouwkundige aannemers. Grondstoffen krijgen dus, maar eigenlijk behouden ze, een aanzienlijke waarde. Zo resulteert circulaire sloop altijd in winst en financiële voordelen voor onze opdrachtgevers. ( zie www.gebruiktesloopmaterialen.nl )

Om circulair slopen gestroomlijnd mogelijk te maken verrichten wij vooraf een gedegen inventarisatie van de aanwezige materialen en bepalen we mogelijke hergebruiktoepassingen. Indien gewenst door onze opdrachtgevers maken wij bij het demonteren van her te gebruiken materialen gebruik van mensen met een “afstand” tot de arbeidsmarkt. Ook dit kan resulteren in een lagere kostprijs van een project. Een even zo groot voordeel van gebruik maken van werknemers met een “rugzakje” is dat ze een opleiding genieten en daardoor een grote kans op terugstroom naar de arbeidsmarkt.