MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Vermeulen en Zonen Sloopwerken Breda

Visie
Voor een duurzame ontwikkeling is het essentieel op verantwoorde wijze om te gaan met mensen, energie, grondstoffen en het milieu.

Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda is zich er al jaren van bewust dat er méér is dan enkel het behalen van winst. De 3 P’s(People, Planet en Profit) vormen daarom een belangrijke peiler in ons ondernemingsbeleid.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de producten en diensten die wij leveren.

Er wordt daarom continu getracht om een zo positief mogelijke bijdrage te leveren op zowel sociaal als milieugebied.

Milieubeleid
Restmaterialen worden waar mogelijk hergebruikt en anders gescheiden ingezameld en afgevoerd.

Sociaal beleid
Ook op sociaal gebied kan Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda met recht als een MVO-bewuste organisatie worden gekenmerkt: Wij streven naar zoveel mogelijk samenwerking met toeleveranciers waar MVO eveneens hoog in het vaandel staat. Daarnaast kiezen wij waar mogelijk voor een langdurige samenwerking met leveranciers. Wij zijn een door TUV erkend en gecertificeerd bedrijf

Arbeidsomstandigheden 
Wij investeren in een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers, waaronder bedrijfskleding, beschermingskleding en schoeisel. Wij zetten ons daarnaast in om onze prestaties op het gebied van veiligheid voortdurend te verbeteren.

Eerlijk en integer handelen
Vermeulen en Zonen Sloopwerken Breda is een eerlijk bedrijf. In de marketing wordt eerlijke en volledige informatie verschaft, die niet misleidend van aard is. Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda heeft hiertoe haar eigen openbare leveringsvoorwaarden. De gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten wordt beschermd.

Vermeulen en Zonen Sloopwerken Breda streeft naar een hoge servicegraad richting belanghebbenden. Geschillen worden in overleg opgelost. Klantgegevens en privacy worden gewaarborgd.

Maatschappelijke betrokkenheid
Lokale gemeenschappen profiteren mee van de aanwezigheid van Vermeulen en Zonen Sloopwerken Breda binnen het gebied en doet aan sponsoring aan goede doelen en sportieve doeleinden.