Onze Monostromen en menggranulaat

Duurzaam en risico dragend circulair slopen levert natuurlijk een duurzame materialenstroom op. Reeds sinds vele jaren kunnen nagenoeg bijna alle afkomende producten en materialen van onze sloopprojecten worden omgezet naar nieuwe producten en materialen. Wij hergebruiken meer dan 98% volumegewicht van onze deelstromen weer in hoogwaardige materialen. Daarvoor werken wij samen met actieve partners in recycling. Met dezelfde duurzame visie, hoge betrokkenheid en aandacht voor mens en milieu zoeken we samen naar de beste nieuwe bestemming van deze grondstoffen.

Niet slopen, maar delven is ons een iets te populaire term!!

Veel van onze collega’s hanteren de term “delven van grondstoffen”. Dit is ons een iets te populaire term voor een manier van slopen en demonteren van opstallen en gebouwen die eigenlijk standaard in de “genen” van een professioneel slopersbedrijf zou moeten zitten. Wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Wij garanderen u als opdrachtgever dat we de vrijgekomen producten en materialen simpelweg weer “vermarkten/verkopen” en dat u als opdrachtgever hier de financiële vruchten van mag plukken doordat wij dan goedkoper kunnen offreren.

Sinds jaar en dag hanteren wij de drie hergebruik criteria; Upcycle, Recycle/re-use en Downcycle. ( in aflopende importantie )

De overheid is qua beleid heel duidelijk; de maatschappij moet spaarzamer met grondstoffen omgaan en dus verschuiven van een lineaire economie naar de circulaire en duurzame variant. De huidige perceptie is veelal dat middels recycling er invulling wordt gegeven aan dit beleid en daarmee de milieuschade gereduceerd wordt. Niets is echter minder waar! Uit onderzoek van het CBS blijkt dat we in Nederland ongeveer 86% van ons afval recyclen en slechts 6% van het materiaal daarbij ook werkelijk een nieuwe toepassing krijgt.

Neemt u als voorbeeld de veel gebruikte begrippen ‘recycling’ en ‘hergebruik’;

De veel gebruikte begrippen ‘recycling’ en ‘hergebruik’ worden door ons hieronder nader omschreven en uitgelegd; als voorbeeld kunnen we het in grote hoeveelheden vrijkomende constructiehout van sloopprojecten hanteren:

Upcycling;

Indien het vrijkomende constructiehout, dat vaak een ouderwetse betere kwaliteit bezit dan de huidige te leveren houtsoorten, kan worden toegepast voor b.v. de vervaardiging van nieuwe meubels, wandbekledingen, vloeren of andere interieurvoorzieningen, krijgt de bouwstof een hogere waarde en is er dus sprake van upcycling. Hierdoor kunnen sloopkosten aanzienlijk afnemen. Wij gebruiken dit business model voor het aanbieden van scherpere offertes waar onze opdrachtgevers van kunnen profiteren. Dergelijke bewerkingsprocessen leveren in de praktijk ook vaak nog eens een aanvullend sociaal rendement op doordat er werkgelegenheid op meerdere niveaus gecreëerd kan worden. Vermeulen & Zn sloopwerken zet hier b.v. enthousiaste werknemers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt voor in. Social Return On Investment ( SROI ) maakt een wezenlijk onderdeel uit van onze bedrijfsvoering.

Recycling/re-use;

Er kan als meerwaarde voor een circulaire economie al een grote stap gemaakt worden als het vrijkomende constructiehout weer opnieuw als bouwhout kan worden ingezet, in dit geval bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuwe bouwconstructie. Een balk blijft een balk en een deur een deur. Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. gebruikt de website www.gebruiktesloopmaterialen.nl voor het gelijkwaardig recyclen/re-usen van vrijkomende materialen uit onze sloop en renovatiesloop projecten.

Downcycling;

Als vrijkomend bouwhout tot biomassa wordt gereduceerd, betekent dit dat het in de economie terugkeert als groene energie. Daarmee is het echter eenmalig van karakter en is de waarde ervan voor de maatschappij laag ; wij noemen dit downcycling. Veel van onze collega’s slopen machinaal vrijwel geheel hun projecten, zonder een gedegen handmatige “voorsloop”. Het in een container proppen van b.v. hout is voor ons geen recyclen maar downcyclen van vaak nog goede materialen welke in aanmerking komen voor upcycling of recycling/re-use.

Onderstaande materialen verwerken wij gescheiden zodat deze gebruikt kunnen worden in nieuwe productieprocessen. Wij besparen hiermee het gebruik van fossiele grondstoffen en bereiken hiermee een aanzienlijke CO2 reductie in de productieketen.

Menggranulaat en zuiver betongranulaat;

Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. benut en recyclet grondstoffen op de meest duurzame manier. De meest voorkomende en dus belangrijkste grondstof is mengpuin en zuiver betongranulaat. Jaarlijks recyclen wij tussen de 45.000 en 100.000 ton granulaat. ( afhankelijk van de aangenomen projecten ) Wij gebruiken hiervoor mobiele puinbreekinstallaties die zowel grote als kleine hoeveelheden beton en puin recyclen tot menggranulaat/repac en zuiver betongranulaat. De menggranulaat, in diverse fracties,  vind zijn weg in de GWW sector en het zuivere betongranulaat is weer geschikt als grindvervanger in nieuw beton. En dat betekent (indien voorradig): zéér gereduceerde prijzen voor het aanbod van granulaat. Dit zien onze opdrachtgevers weer terug in onze offerte voor de benodigde sloopwerken en renovatieslopen. Dankzij ons moderne materieel kunnen we op bijna elke locatie breken zonder overlast van stof e/o trillingen.

De voordelen van het breken van puin op locatie;

  • Efficiënt en duurzaam hergebruik op de slooplocatie zorgt voor een aanzienlijke CO2 reductie.
  • Efficiënt hergebruik in de zeer nabije omgeving voorkomt aanvoer van een verder gelegen stationaire breker en levert aanzienlijk minder transportbewegingen op.
  • Vergunning verlening is eenvoudig te verkrijgen volgens BRL 2506 certificaat omdat de nieuwste breektechnieken met de minste overlast gebruikt worden.