Onze certificaten

Gedreven, vol passie en overgave onze sloop, renovatiesloop en asbestsaneringen uitvoeren onderscheid ons van onze collega’s. Innovatief zoeken naar nieuwe slooptechnieken. Aandacht voor het milieu en de maatschappij gekoppeld aan een tomeloze energie. Met veel respect voor een veilige werkomgeving. Deze aspecten tekenen voor de professionele kwaliteit van Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v.

Wij voldoen aan een veelzijdigheid van normen, eisen en wetgeving en onderstrepen hierdoor onze hoogwaardige kwaliteit van bedrijfsvoering. Daarvoor halen wij alles uit de kast. Veilig, comfortabel, duurzaam, respectvol werken. Dat vinden wij logisch. Bij de projecten van Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. staan veilig en milieukundig werken voorop. Om dit te onderstrepen zijn wij volledig gecertificeerd en worden de projecten duurzaam uitgevoerd (gemiddeld meer dan 98,5 % recycling). Hieronder treft u een overzicht van onze certificaten:

VCA*

VCA is de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en milieu checklist Aannemers Met dit certificaat werken wij met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Download Certificaat

ISO 9001

Goed doordachte werkstromen zijn bepalend voor de kwaliteit van onze producten of diensten. Effectief kwaliteitsmanagement houdt rekening met de specifieke eisen en perspectieven van ons bedrijf. Met name door de procesgerichte benadering is een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 een wezenlijke meerwaarde voor elk zichzelf respecterend en professioneel slopersbedrijf.

Download Certificaat

BRL SVMS-007

De BRL SVMS-007 is dé certificatieregeling voor professionele sloopaannemers. Zorgvuldige werkvoorbereiding en een veilige en milieukundig verantwoorde uitvoering staan centraal. Een must voor elk sloopproject. Wat mag u minimaal van ons verwachten: Op circulaire sloop/demontage gerichte stoffeninventarisatie. Sloopplan: zorgvuldige voorbereiding. Veilig en milieukundig risico dragend circulair slopen. Stoffenverantwoording sloopmaterialen na aanlevering bij enkel vergunde verwerkingsinstallaties. Borging naleving wet en regelgeving en inzet deskundig personeel.

Download Certificaat

Asbestverwijdering

Met dit certificaat voldoet ons bedrijf aan de strenge eisen die wettelijk zijn vastgelegd voor het saneren van asbest. Met dit Procescertificaat Asbestverwijdering mogen we asbest in alle risicoklassen verwijderen. Let op dat u zaken doet met sloopbedrijven die zowel over de BRL SVMS-007 als over het Procescertificaat Asbestverwijdering beschikken. Doet u dit niet en er gaat iets fout bent u als opdrachtgever verantwoordelijk en kan er niet terug gevallen worden op het certificaat van de hoofdaannemer.

Download Certificaat