CO2 Reductie

Onze regering met de onderliggende overheden hebben duidelijke standpunten ingenomen; In 2050 moet onze economie volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. De volledige sloopbranche heeft duurzaam en circulair slopen inmiddels omarmt.

Het gas CO2 heeft samen met een aantal andere gassen de eigenschap om warmte vast te houden. Door de toename van CO2 gassen in de atmosfeer warmt de aarde dus langzaam op. Met de bijbehorende negatieve effecten.

Doordat circulair/duurzaam slopen in ons groene DNA zit is CO2 reductie in de uitvoeringsfase een vanzelfsprekendheid voor Vermeulen & Zn Sloopwerken b.v. Doordat wij de te slopen opstallen uitgebreid handmatig demonteren bij het “oogsten” van diverse her te gebruiken materialen is directe besparing te behalen omdat er minder nieuwe producten geproduceerd moeten worden. We verlengen immers de levensduur van gedemonteerde sloopmaterialen. Ook zijn er hierdoor minder transportbewegingen met zwaar materieel. Doordat de te slopen opstallen eigenlijk al tot op het karkas zijn ontmanteld hoeven wij ook minder machinale sloopuren te maken om de opstallen de slopen.

Na recente uitspraken van de Raad van State dient de stikstofuitstoot ook in de uitvoeringsfase meegenomen te worden in de bouwvergunningsaanvraag. Minder uitstoot verhoogt de kans op goedkeuring van de aanvraag.

Bron: idds

Met ons modern materieelpark kan Vermeulen Sloopwerken Breda b.v.  ook op de inzet van materieel al snel voorzien in maximale beperking van de CO2 uitstoot. Naast onze financiële offerte kunnen we tegenwoordig ook voorzien in een AERIUS-berekening voor onze uitvoeringsfase. Dit doen we niet zelf maar besteden we uit aan een gerenommeerd ingenieurs bureau.

Tevens hebben we een ketenanalyse laten opstellen voor het up-cyclen van betonpuin. Bij veel collega’s word betonpuin niet apart gehouden van de mengpuin maar vervolgens gemakkelijk weer ingezet als funderingslaag in de wegenbouw. Door een gedegen stoffeninventarisatie voor de start van de sloopwerkzaamheden weten wij waar de te oogsten beton zich bevind in de opstallen. Vervolgens houden we de betonpuin volledig apart van de andere grondstoffen om deze na een grondige bewerking weer in te zetten bij de productie van nieuwe beton. Hiermee kunnen we een CO2 besparing van 35% behalen t.o.v. de conventionele  methode.

Onze sloopbranche maakt onderdeel uit van de vastgoed en wegenbouw sector die verantwoordelijk is voor een grote deel van de totale hoeveelheid bouw en sloop afval en CO2 uitstoot die er geproduceerd wordt in Nederland. Feit is dat Vermeulen & Zn Sloopwerken Breda b.v. al vele decennia bezig is om grondstoffen zo efficiënt mogelijk uit de te slopen gebouwen te halen. Het is een continu doorlopend proces waar constant wordt geïnnoveerd. Vanwege de grote hoeveelheden beschikbaar en toegepast materiaal kunnen wij een belangrijke rol in uw circulaire economische en financiële systeem vervullen.