Waar werken wij

Vermeulen & zn sloopwerken Breda heeft zich toegelegd op het veilig, risicodragend circulair, verantwoord, milieuvriendelijk en duurzaam demonteren, ontmantelen  en slopen van gebouwen. Met name utiliteitsbouwwerken, industriële gebouwen, woningen, kantoren, zorginstellingen, scholen en overheidsgebouwen.

Dit doen wij in ons werkgebied wat grofweg gelegen is ten zuiden van de grote rivieren.

Door de inzet van onze knowhow en capaciteit in verscheidene regio’s en het omarmen van de lokale professionals bij de circulaire ontmanteling, asbestsanering, strip/ demontage en renovatiesloop werkzaamheden dragen wij bij aan een milieu verantwoorde manier van werken. CO2 reductie is daarbij een van de kernwaarden. U moet hierbij denken aan b.v. het ter plaatse breken van de vrijkomende steenachtige materialen en deze vervolgens zo kort mogelijk bij onze projecten weer hergebruiken als gecertificeerd menggranulaat.

Zie PROJECTEN voor referentie beschrijvingen van door ons uitgevoerde sloopwerken.