Risicodragend circulair slopen

Wij werken veilig en circulair;

Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. demonteert gebruikte bouwmaterialen risico dragend uit zijn projecten. De meeste goed demonteerbare gebruikte bouwmaterialen hebben nu eenmaal een waarde. Wellicht niet direct in de nabije toekomst, snelle handel met korte doorlooptijd, maar met een beetje geduld, inventiviteit en duurzaamheidsbesef is voor alles een herbestemming te vinden.

Risico dragend circulair slopen begint bij ons niet met domweg hakken, breken of platgooien, maar met een gedegen projectvoorbereiding en overleg met onze opdrachtgevers en betrokken instanties. Op basis van een grondige stoffenanalyse en materialenscan van de situatie ter plaatse stellen we een gedetailleerd plan van aanpak op, waarbij we uiteraard rekening houden met de wensen van onze opdrachtgevers en de wettelijke eisen. Ook maken we al vooraf een inventarisatie van de te verwachten afvalstromen, zodat we vrijkomende materialen optimaal kunnen hergebruiken.

Circulair is goedkoper!!

U als opdrachtgever kunt de financiële vruchten plukken van onze methode want die is goedkoper en vaak sneller. Aan de hand van de stoffen/materialen inventarisatie ontvangt men een korting op de aanneemsom. De geschikte materialen voor hergebruik worden vervolgens vakkundig gedemonteerd en aangeboden op de particuliere en zakelijke markt via www.gebruiktesloopmaterialen.nl (GSM).

Bij Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v.is circulair en duurzaam slopen goedkoper dan traditioneel slopen! Wij streven naar maximaal hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen. Oftewel: materialen worden hergebruikt waarvoor ze in eerste instantie zijn gemaakt. Een kozijn als kozijn, een deur als een deur of een balk als een balk. We behandelen onze materialen alsof het nieuwe grondstoffen zijn. Hiervoor gebruiken wij dagelijks de drie hergebruik criteria; Upcycle, Recycle en Downcycle.