Chroom 6

Wat is Chroom 6?

Chroom 6 is een metaal en wordt in de scheikunde aangeduid als CR en heeft atoomnummer 24. Chroom-6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Dit wordt ook wel een CMR-stof genoemd: Carcinogeen, Mutageen, Reproductie toxisch. Aan het werken met CMR-stoffen worden extra verplichtingen gesteld.

Wij zien veel overeenkomsten met de risico’s, wetgeving en probleemoplossingen tussen het chroom-6 vraagstuk en asbestverwijdering. Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. ondersteunt vastgoedeigenaren, overheden, semi overheden en particuliere bedrijven bij diverse chroom-6-vraagstukken. Van het bepalen van de onderzoeksstrategie tot verwijdering/sanering en van het creëren van veilige arbo omstandigheden tot aan het schoonmaken bij calamiteiten.

Waar is chroom-6 in verwerkt?

Het zware metaal Chroom VI komt voor in chroomverbindingen, onder meer in stoffen die worden aangeduid met de naam chromaat.
Het wordt vooral gebruikt als corrosieremmer en om materialen harder en duurzamer te maken. Chroom VI werd gebruikt in corrosie werende verven. Chroom-6 is op grote schaal gebruikt in verflagen op bijvoorbeeld bruggen, defensiematerieel, flatgebouwen, gemeentehuizen, grote tankers, schoolgebouwen, treinen en viaducten.

Vroeger werd het ook gebruikt als houtbeschermingsmiddel tegen schimmel (wolmanzout). Bij leerbewerking wordt het als een beits gebruikt om de hechting van kleurstoffen te verbeteren. In laboratoria werd het wel toegepast als glasreinigingsmiddel.

Hoe ontdek/traceer je chroom-6?

Wilt u weten of u te maken heeft met chroom-6-houdende coatings op een object? Ligt er verdachte stof op uw werklocatie of in uw onroerendgoed? Of wilt u weten welke hoeveelheden chroom-6 vrijkomen bij uw werkzaamheden? Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. regelt het gehele onderzoekstraject. Naast dat we in kaart brengen of er chroom-6 in het spel is, weten we ook hoe het beheersbaar te maken.

Wij werken samen met enkele onafhankelijke, gecertificeerde onderzoeksbureaus met gedegen kennis van zaken die gebruik maken van de laatste onderzoekstechnieken. De kennis van deze partijen combineren we met onze ervaringen en eigen pragmatische aanpak. Dit resulteert in transparantie tijdens het traject en praktische werkbare oplossingen.