Circulair Duurzaam Slopen

Circulair Duurzaam Slopen – Sloopwerken Breda – Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda is een toonaangevend familie bedrijf dat al meer dan 70 jaar actief is in de sloopbranche. Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda is begin jaren 50 van de vorige eeuw opgericht door P. Vermeulen Sr. In de navolgende jaren hebben wij een geleidelijke doch gestage ontwikkeling en groei meegemaakt. Sinds december 2012 zijn wij verhuisd naar een grotere, water gebonden, locatie aan de Nieuwe Bredasebaan 18K te Breda.

Hedendaags bestaat de directie uit Patrick en William Vermeulen. De 5e generatie “Vermeulens” staat al in de startblokken. Gemotiveerd, met een van huis uit meegekregen circulair DNA, verjongen zij ons familiebedrijf op een natuurlijke, familiaire, en consistente wijze waardoor wij het vertrouwen hebben dat onze kennis op een mooie wijze doorgezet kan worden naar alweer de volgende generatie.

Circulair Duurzaam Slopen

Hoe draagt Vermeulen Sloopwerken Breda bij aan duurzaam circulair slopen?

Vermeulen Sloopwerken Breda is een voorloper op het gebied van het circulaire slopen. Het bedrijf heeft een eigen visie ontwikkeld op circulaire sloop en zet zich in om deze visie in de praktijk te brengen. Vermeulen Sloopwerken Breda kijkt bij elk project naar de mogelijkheden om materialen te hergebruiken en afval te verminderen. Het bedrijf heeft een eigen demontagehal waar materialen worden gedemonteerd en gesorteerd voor hergebruik. Vermeulen Sloopwerken Breda werkt samen met partners in de bouwsector om de hergebruikte materialen in nieuwe bouwprojecten te gebruiken.

Vermeulen Sloopwerken Breda heeft ook geïnvesteerd in moderne technologieën om het circulair sloopwerk nog efficiënter te maken. Zo maakt het bedrijf gebruik van slooprobots en innovatieve machines om materialen te sorteren en te hergebruiken. Vermeulen Sloopwerken Breda zet zich ook in om de CO2-uitstoot te verminderen. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in elektrische voertuigen en machines om de impact op het milieu te verminderen.

Circulair Duurzaam Slopen – Eind vorige begin deze eeuw heeft de sloopbranche zich ontwikkeld als een volwaardige en volwassen tak van het bouw proces. Dit is mede te danken aan de ontwikkeling van diverse kwaliteitszorgsystemen. Wij zijn in deze trend meegegaan door het behalen en continueren van het NEN-EN ISO 9001:2015 certificaat, Sloopcertificaat SVMS 007, procescertificaat asbestverwijdering en het VCA* certificaat. Om onze concurrentie positie te behouden en frequent te kunnen verbeteren investeren wij jaarlijks in onze mensen en materieel. Investeren in veiligheid, in middelen en kennis, is hier een wezenlijk onderdeel van.

Sloopwerken Breda hebben de afgelopen jaren in de sloopbranche, mede vanwege de steeds strengere wetten en regelgeving, een kenmerkende professionalisering ondergaan.

De essentie van het slopen is verschoven, van domweg platgooien en opruimen, naar een milieu vriendelijk proces waar het sorteren van afkomende materialen reeds bij de bron geschiedt. Er word in veel gevallen ook gesproken van het selectief slopen dan wel demonteren van een object. Vermeulen & Zonen Sloopwerken Breda streeft bij zijn sloopwerken naar een niet recyclebare fractie van minder dan 2% van het totaal af te voeren materiaal.

Circulair Duurzaam Slopen – Bij Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v.is circulair en duurzaam slopen goedkoper dan traditioneel slopen! Wij streven naar maximaal hoogwaardig hergebruik van bouwmaterialen. Oftewel: materialen worden hergebruikt waarvoor ze in eerste instantie zijn gemaakt. Een kozijn als kozijn, een deur als een deur. We behandelen onze materialen alsof het nieuwe grondstoffen zijn.

Vooraanvang van een demontagesloop en of renovatiesloop van Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. maken wij een stoffen en materialen inventarisatie om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken. Aan de hand van deze inventarisatie ontvangt men een korting op de aanneemsom. De geschikte materialen voor hergebruik worden vervolgens vakkundig gedemonteerd en aangeboden op de particuliere en zakelijke markt via  www.gebruiktesloopmaterialen.nl  (GSM). Hierbij maken wij, indien mogelijk, gebruik van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat betekent een lagere kostprijs. Als tegenprestatie genieten deze mensen een opleiding en vergroot dit de kans op terugstroom naar de arbeidsmarkt. Voor Vermeulen & Zn sloopwerken Breda b.v. is deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO,  een vanzelfsprekendheid.

Circulair is goedkoper!!

U als opdrachtgever kunt de financiële vruchten plukken van onze methode want die is goedkoper en vaak sneller. Aan de hand van de stoffen en materialen inventarisatie ontvangt men een korting op de aanneemsom. De geschikte materialen voor hergebruik worden vervolgens vakkundig gedemonteerd en aangeboden op de particuliere en zakelijke markt via www.gebruiktesloopmaterialen.nl (GSM).

Met een hergebruik percentage van meer dan 98%, per project, dragen wij constructief bij aan CO2 besparing en CO2 reductie. Soms lukt dit niet altijd met een korte doorlooptijd . ( snelle handel ) Maar met een beetje geduld, inventiviteit en duurzaamheidsbesef is voor alles een herbestemming te vinden.

Risico dragend circulair slopen begint bij ons niet met domweg hakken, breken of platgooien, maar met een gedegen projectvoorbereiding en overleg met onze opdrachtgevers en betrokken instanties. Op basis van een grondige stoffenanalyse en materialenscan van de situatie ter plaatse stellen we een gedetailleerd plan van aanpak op, waarbij we uiteraard rekening houden met de wensen van onze opdrachtgevers en de wettelijke eisen. Ook maken we al vooraf een inventarisatie van de te verwachten afvalstromen, zodat we vrijkomende materialen optimaal kunnen hergebruiken.

Circulair slopen is een methode om bouwmaterialen en grondstoffen te hergebruiken. Een duurzame milieuvriendelijke manier om te slopen.Circulair Duurzaam Slopen – Vermeulen Sloopwerken Breda (StreetView) De essentie van het slopen is verschoven, van domweg platgooien en opruimen, naar een milieu vriendelijk proces waar het sorteren van afkomende materialen reeds bij de bron geschiedt. Er word ook gesproken van het selectief slopen dan wel demonteren van een object. Wij streven bij de sloopwerken naar een niet recyclebare fractie van minder dan 2% van het totaal af te voeren materiaal.- SloopwerkenCirculaire SloopGebruikte SloopmaterialenRisico Dragend Circulaire SloopPrecisie DemontageAsbestsaneringCirculaire Demontage –   Chroom6 – Circulaire Pareltjes – CO2 ReductieHoutPlatenDeurenKozijnenMetaalDakpannenSanitairIsolatieVerwarmingTrappenTuinVerlichtingBrandpreventieElectronicaHekwerkenKeukens en Rioleringen.