sloopenBREDA – Met de deze week aangevangen sloop van enkele fabrieksloodsen op de hoek Haagweg-Oosterstraat, is de eerste stap gezet op weg naar een nieuwe woonbuurt – met kleinschalige bedrijven – aan de rand van de wijk Heuvel.

Over enkele jaren zijn er tenminste 165 woningen verrezen tussen het zogenoemde VOS-terrein, gelegen tussen de Verbeetenstraat, Oosterstraat en Scheldestraat. Het eerste bouwblok – het uit 63 woningen bestaande Kronenburgwerf – is geprojecteerd aan weerszijden van de (westelijke) Oosterstraat. Medio oktober wordt een begin met het grondwerk gemaakt. De oplevering van de appartementen, die al voor zeventig procent verkocht zijn, wordt in het voorjaar van 2010 verwacht.

De huidige sloopwerkzaamheden zijn er de eerste voorbereiding van. De vroegere productiehal van schuimblusapparatenfabriek Saval-Kronenburg (1929-’86) die sinds 1987 eigendom is van horecaleverancier Satelliet Meubelen, ligt nog vóór de bouwvak tegen de grond, evenals een hal (naast Asia) aan de overkant van de Oosterstraat.

Het oude hoofdgebouw (1912; thans showroom van Satelliet) en de belendende directeurswoning van Saval blijven overeind staan. Op de vrijgekomen kavel erachter bouwt Satelliet een nieuwe bedrijfsruimte, waar de Zundertse aannemer en mede-projectontwikkelaar Maas-Jacobs 38 appartementen mét parkeerdak bovenop zet. Een kantoorpand (vijf etages) voor Satelliet verrijst op hetzelfde perceel. Na de bouwvak wordt, behalve een deel van de bestaande kantoorgebouwen van Satelliet, ook de loods van het oude garagebedrijf Thijs-Mann aan de Oosterstraat omver gehaald. Samen met de locatie van het vroegere zwembad De Spetter heeft Maas-Jacobs de ruimte voor de bouw van nog eens twee blokken van in totaal 23 woningen.

Voordat de bouw van Kronenburgwerf van start kan gaan, moet nog wel eerst het oude fabrieksterrein van Saval gesaneerd worden. De verontreinigde bodem wordt in september/oktober deels afgegraven, deels langs chemisch-biologische weg gereinigd.

Op het oostelijke deel van het plangebied laat corporatie Laurentius in totaal honderd appartementen bouwen. Daarvan komen er 32 in het uit 1949 daterende schoolgebouw aan de Verbeetenstraat dat laatstelijk bij de Avans Hogeschool in gebruik was.